En sektor med en ljusnande framtid. Och några frågetecken.

De fyra branscher som samlas under det näringspolitiska paraplyet Kreativ Sektor växer både inom landet och som exportnäring. Musik, dataspel, film och tv samt reklam påverkar hela Sverigebilden positivt med sina internationella framgångar.  

De samarbetar med varandra i många sammanhang och vissa yrkesroller återfinns i flera av branscherna och medarbetare kan röra sig mellan dem. Även om branscherna skiljer sig åt i vissa sammanhang har de många gemensamma nämnare. Inte minst när det gäller synen på framtiden.

Digitaliseringen påverkar hela den kreativa sektorn, huvudsakligen positivt. Det ger nya möjligheter till kraftig expansion, samarbeten, distribution och export. När digitaliseringen i andra näringar leder till rationaliseringar och nedskärningar, innebär den för innehållsbranscher alltså en möjlighet att växa. Kreatörer i olika länder och regioner kan samarbeta, som man exempelvis gör i musikindustrin, där tekniken gör det enkelt att skriva musik tillsammans även om man sitter på varsin sida av jordklotet. Modebranschen får helt nya försäljningsvägar och reklambranschen nya kommunikationskanaler. För att nämna några exempel. Men digitaliseringen medför även en hel del frågor och problem, som behöver svar. Inte minst på det immaterialrättsliga området. Piratkopiering och olovlig spridning av upphovsrättsskyddat material är problem, både i Sverige och internationellt. Inte minst gäller det film- och TV-branschen. Man räknar med att 280 miljoner filmer och TV-program visas via illegala tjänster, bara i Sverige. Det genererar mångmiljonintäkter till dem som äger piratsajterna, men inte ett öre till upphovsrättsinnehavarna.

”Inte minst går det ut över finansieringen av ny film- och TV-produktion, eftersom förlorade intäkter påverkar investeringsviljan”, säger Film & TV-producenternas generalsekreterare, Johan Holmer.

Samtidigt skulle man behöva se över modellerna för att sälja visningsrättigheter till olika länder. Digitaliseringen innebär också ett behov av ständig kompetensutveckling. Vilket även ställer krav på ledarskap, rekrytering och utbildning. Områden som kan skapa flaskhalsar, inte minst i dataspelsbranschen. Men där försöker man bland annat lösa en del av det med intern utbildning i företagen och ser möjligheter i kvällsutbildningar och omskolningar från andra branscher. För kreativitet behövs inte enbart det vanliga jobbet, utan också för att lösa branschproblem och sänka trösklarna för utveckling för hela sektorn.

Text: Carin Fredlund