Ta tillvara på de kreativa företagens potential

Kreativ Sektor har uppdaterat sin näringspolitiska prioriteringslista över önskade insatser för att kreativa näringar ska kunna uppnå sin tillväxt- och internationaliseringspotential. Flera identifierade områden fanns med i Återstartsutredningens betänkande Från Kris till kraft 2021 samt ingår i uppdraget för den pågående utredningen Kreativa Sverige – en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna. Här är Kreativ Sektors prioriteringar.