Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vår personuppgiftspolicy. I denna hittar du all information om hur vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis i samband med att du deltar på våra seminarier och evenemang eller på annat sätt har kontakt med oss.
Här kan du läsa vår personuppgiftspolicy

 

*Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.