OM KREATIV SEKTOR

Kreativ sektor är fem kreativa branscher i ett näringspolitiskt samarbete
och består av ASFB Association of Swedish Fashion Brands, Dataspelsbranschen,
Film&TV-producenterna, Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer och Musiksverige.

Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen.
De kreativa branscherna står för export som internationellt formar bilden av Sverige;
bygger upp ett kunskapskapital nationellt; bidrar med hållbar tillväxt,
och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen.
Den kreativa sektorn är framtidens basindustri med utmaningar och möjligheter
för ett litet men kunskapsintensivt land som Sverige.

VÅRA ORGANISATIONER

RAPPORTER OCH STATISTIK

Tillsammans har branscherna i Kreativ sektor tagit fram en rapport
om sektorns behov, finansierad av Tillväxtverket.

Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar: