Rapporter och Statistik

Tillsammans har branscherna i Kreativ sektor tagit fram en rapport om sektorns behov, finansierad av Tillväxtverket.

Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar.