Svensk film

Film- och tv-produktioner bidrar till både lokal kreativitet och internationellt utbyte mellan länder. Med nya programidéer och produktioner skapar svenska produktionsbolag värden för Sverige med positiv påverkan på regional och nationell tillväxt, export och besöksnäring.

Svensk film och drama väckte tidigt internationell uppmärksamhet med regissörerna Viktor Sjöström och Mauritz Stiller. De flyttade sedan till Hollywood i slutet av 1920-talet. Vilket för övrigt också Greta Garbo gjorde ungefär samtidigt.

Det var under stumfilmens dagar, så det svenska språket utgjorde inget hinder för internationell spridning. Men trots språket, har svensk film och våra främsta filmskapare, alltid också haft en internationell publik.

”Skillnaden idag jämfört med för tio år sedan är att det finns en generell acceptans för undertexter och ett stort intresse för svenskspråkigt innehåll, inte minst i engelskspråkiga länder, tack vare några svenska och skandinaviska megasuccéer inom drama som banat väg”, förklarar Film & TV-producenternas generalsekreterare, Johan Holmer.

Idag sprids svenska filmer och TV-serier över hela världen, lockar stora tittarskaror och nomineras ofta till internationella priser. De lockar också utländska besökare till Sverige som vill ta guidade promenader i Lisbeth Salanders fotspår i Stockholm eller besöka Wallanders Ystad.

Johan Holmer menar att det knappast finns något mer effektivt sätt att kommunicera ett land på än rörlig bild och påminner om att de bilder av USA, som vi svenskar har i huvudet, ofta har skapats genom filmer och TV-serier. Inte sällan från New York.

När Bron har visats i mer än 160 länder och filmen ”Borg” sålts till över 150, säger det en del om spridningen av varumärket Sverige.

Men all film- och TV-produktion handlar inte om drama, thrillers och komedier.

På tv-marknaden står produktionsbolag för både utveckling och produktion av nya format inom genrer som underhållning, reality, fakta och dokumentär för tv-kanaler men också för andra mediehus och brands. De underliggande formaträttigheterna säljs i hela världen.

Inom reklamfilm har Sverige under många år varit världsledande i att få fram nya talanger. När internationella branschmedier rankar de bästa produktionsbolagen i de digitala kategorierna hamnar svenska bolag ofta i topp. Genom internationell framgång påverkar och sätter svenska bolag normen för reklamfilm globalt.

Det finns dock fler och outnyttjade möjligheter, som skulle ha stort ekonomiskt värde för landet.

Fler svenska och internationella produktionsbolag skulle förlägga sina inspelningar till Sverige om vi hade systemet med produktionsrabatter som finns i de flesta europeiska länder och i 35 av de amerikanska delstaterna. Tillväxtverket föreslog utredde nyligen frågan och har föreslagit ett sådant system också för Sverige. Det skulle innebära en 25-procentig rabatt på en film- eller TV-produktions spendering i Sverige i form av löner och inköp av varor eller tjänster hos företag med säte och personal i Sverige. Exakt samma modell finns sedan en tid i Finland.

”För att Sverige ska vara konkurrenskraftiga och nå sin fulla potential måste Sverige satsa på sina kreativa industrier utifrån en långsiktig strategi, på samma sätt som exempelvis England gör”, säger Johan Holmer och påpekar att satsningar på film & TV-produktion har alla förutsättningar att vara framgångsrika, inte minst genom den explosionsartade utvecklingen av konsumtionen av rörlig bild.

”Så, möjligheterna för både kreativ och ekonomisk utveckling är mycket stora, både för landet som helhet och regionerna”, menar Johan Holmer.

 

Text: Carin Fredlund, 2018-06-14