Bristen på hierarki en nyckelfaktor för svensk reklam

Svensk reklambransch har ett mycket högt anseende internationellt. Några av världens mest framgångsrika och belönade reklam- och pr-byråer är svenska. I internationella reklamtävlingar, som exempelvis Cannes Lions, har svensk reklam ofta skördat stora framgångar.

Vi var exempelvis mycket tidiga när det gäller digital kommunikation och var länge världsledande. Detsamma har gällt kreativ marknads-PR.

Ett förhållandevis jämställt samhälle och förmågan att samarbeta har bidragit till det.

Internationella byråer är ofta hierarkiskt uppbyggda med långa beslutsvägar genom chefsnivåerna. Svenska byråer har platta organisationer och teamen jobbar tillsammans utan prestigegränser. Det spelar ingen roll vem som kommer med den bästa idén, så länge det löser de problem som ska lösas. Vilket i sin tur gör att teamet blir betydligt starkare än sina beståndsdelar.

De kreativa framgångarna för svenska byråer innebär också att en del också får internationella uppdrag liksom att svenska kreatörer har möjlighet till jobb på internationella byråer. Ibland har man talat om en braindrain från svensk reklambransch, när några av våra  skickligaste kreatörer rekryteras till utlandet.

Men också byråerna är eftertraktade av internationella byråkedjor.

”Man vet att de svenska teamen kan samarbeta och man börjar förstå ute i världen att det är en kombination av olika saker som gr svensk reklam så framgångsrik”, säger Jessica Bjurström, vd i Sveriges Kommunikationsbyråer.

Det innebär ofta också att, när en internationell kedja köpt en svensk byrå, så får någon eller några av byråns ledare toppositioner i kedjan, för att på det sättet ingjuta svenskt kreativt klimat i verksamheten.

Idag möter reklambranschen konkurrens från nya håll. Både managementkonsulter och techbolag kommer in på arenan. De köper upp byråer, eller rekryterar deras personal. Det kan tolkas som ett bevis på att företagsledningar och styrelser inser kommunikationens betydelse, men att managementkonsulterna har saknat en pusselbit där.

”Vi har paketerat oss som både strateger och utgörare. Vi kan ta fram strategier och förvandla dem till förståbar kommunikation”, konstaterar Jessica Bjurström.

Men konkurrensen kommer ibland också direkt från byråernas kunder, som sätter upp egna inhousebyråer.

”Ibland sluta våra medarbetare för att börja jobba hos våra konkurrenter, ibland för att jobba hos våra kunder. Det här kräver enormt mycket av framtidens ledarskap” , menar Jessica Bjurström och tillägger att en av kommunikationsbranschens utmaningar är att man hela tiden behöver förändra sig själv. Något som kan ses som ett hot.

”Men, hot är starten på utveckling. Och ju tydligare hotet är, desto snabbare kan vi utvecklas”.

Text: Carin Fredlund, 2018-06-14