Bristen på hierarki en nyckelfaktor för svensk reklam

Svensk reklambransch har ett mycket högt anseende internationellt. Några av världens mest framgångsrika och belönade reklam- och pr-byråer är svenska. I internationella reklamtävlingar, som exempelvis Cannes Lions, har svensk reklam ofta skördat stora framgångar.

Vi var exempelvis mycket tidiga när det gäller digital kommunikation och var länge världsledande. Detsamma har gällt kreativ marknads-PR.

Ett förhållandevis jämställt samhälle och förmågan att samarbeta har bidragit till det.

Internationella byråer är ofta hierarkiskt uppbyggda med långa beslutsvägar genom chefsnivåerna. Svenska byråer har platta organisationer och teamen jobbar tillsammans utan prestigegränser. Det spelar ingen roll vem som kommer med den bästa idén, så länge det löser de problem som ska lösas. Vilket i sin tur gör att teamet blir betydligt starkare än sina beståndsdelar.

De kreativa framgångarna för svenska byråer innebär också att en del också får internationella uppdrag liksom att svenska kreatörer har möjlighet till jobb på internationella byråer. Ibland har man talat om en braindrain från svensk reklambransch, när några av våra  skickligaste kreatörer rekryteras till utlandet.

Men också byråerna är eftertraktade av internationella byråkedjor. De svenska teamen kan samarbeta och man börjar förstå ute i världen att det är en kombination av olika saker som gr svensk reklam så framgångsrik.

Det innebär ofta också att, när en internationell kedja köpt en svensk byrå, så får någon eller några av byråns ledare toppositioner i kedjan, för att på det sättet ingjuta svenskt kreativt klimat i verksamheten.

Idag möter reklambranschen konkurrens från nya håll. Både managementkonsulter och techbolag kommer in på arenan. De köper upp byråer, eller rekryterar deras personal. Det kan tolkas som ett bevis på att företagsledningar och styrelser inser kommunikationens betydelse, men att managementkonsulterna har saknat en pusselbit där.

Konkurrensen kommer ibland också direkt från byråernas kunder, som sätter upp egna inhousebyråer. Ibland slutar medarbetare för att börja jobba hos konkurrenter, ibland för att jobba hos kunder. Det kräver enormt mycket av framtidens ledarskap. En av kommunikationsbranschens utmaningar är att man hela tiden behöver förändra sig själv. Något som kan ses som ett hot. Men hot är starten på utveckling, och ju tydligare hotet är, desto snabbare sker utveckling.

Text: Carin Fredlund