KREATIV SEKTOR VÄLKOMNAR NATIONELL STRATEGI

Den 9 april presenterade kulturminister Parisa Liljestrand regeringens nationella strategi för kulturella och kreativa branscher genom en skrivelse till riksdagen. Vid överlämnandet beskrev hon dessa branscher som Sveriges nya basindustri och ett viktigt fokusområden för hela regeringen kommande år.

Kreativ Sektor har länge drivit frågan om en nationell strategi och följt regeringens arbete. När strategin framöver ska omsättas i handling ser Kreativ Sektor fram emot att bidra, både generellt och inom särskilda områden som statistik, upphovsrätt, investeringsfrämjande, kompetensförsörjning och exportfrågor.

Här finns riksdagsskrivelsen Strategi för företag inom kulturella och kreativa branscher och Kreativ Sektors pressrelease.